Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду41
Назва фондуПромислове товариство на паях "Коксобензол", м. Харків.
Початок опису1928
Кінець опису1929
Анотація опису7 опис
Адміністративно-організаційний відділ. Планово-економічний відділ. Комерційний відділ. Підвідділ постачання. Бухгалтерія.