Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду41
Назва фондуПромислове товариство на паях "Коксобензол", м. Харків.
Початок опису1929
Кінець опису1930
Анотація опису8 опис
Адміністративно-організаційний відділ. Відділ економіки праці. Виробничо-технічна частина. Іноземний відділ. Підвідділ постачання.