Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду56
Назва фондуВсеукраїнське торговельно-промислове акціонерне товариство "Сприяння", м. Харків
Початок опису1922
Кінець опису1929
Анотація опису1 опис
Обіжники та інструкції правління товариства своїми відділами про реалізацію товарів на ринках України, про заповнення місячних та квартальних звітів, про сплату гербовим збором документів найбільше, що зустрічаються в практиці. Протоколи засідань Правління товариства "Сприяння". Звіти відділень про діяльність. Акти перевірки кількості перевезених вантажів. Відомості, доповіді записки та листування товариства з відділами про взаємовідношення товариства з відділами, про ринки збуту, про закупку товарів, про заготівлю та реалізацію хлібопродуктів, про складання договорів купівлі-продажу з установами. Заяви відділень та магазинів на товари. Зворотні відомості, баланси, рахунки, векселя.