Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду90
Назва фондуВсеукраїнське агрономічне товариство при Народному комісаріаті земельних справ УСРР, м. Харків
Початок опису1920
Кінець опису1925
Анотація опису1 опис
Статут Всеукраїнського агрономічної наради . Протоколи засідань правління, ревізійної комісії загальних зборів відділ та секція Всеукраїнського агрономічного товариства та нарада агрономів. Звіти та доповідні записки суспільства і його відділів про їх діяльність. Листування з Раднаркомом УРСР, Наркомземом УРСР, редакцією "Комуніст", Всеукраїнським та повітовим виставочними комітетами, дослідницькими станціями, Сільськогосподарськими трестами, відділами суспільства про підготовку до Всесоюзної сільськогосподарської і кущавої промислової виставці у Москві у 1923 році, праці контрольної станції насіння та хімлабораторії, вивченню агромінімуму. Анкети та заявки агрономів про прийом до членів Всеукраїнського агрономічного товариства. Списки членів відділень та секцій суспільства. Ліквідаційний баланс товариства за 1925 рік