Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду450
Назва фондуІзюмська повітова земельно-ліквідаційна комісія, м. Ізюм, Харківської губернії.
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуОбіжник міністерства земельних справ УД про матеріальний стан службовців бувших земельних комісій та земельних управ
Листування з Харківської губернської земельно-ліквідаційної комісії про переведення кредитів та відкриття додаткового кредиту цієї комісії.
Реєстри документів,відправлених до Харківської контрольної палати.
Авансоване асигновки на видачу грошей для канцелярських та господарських витра.
Шифр Назва справи Крайні дати
3 Порівнювальні відомості про депозитні суми жовтень 1918 р. - листопад 1918 р.
4 Реєстри документів, направлених до Харківської контрольної палати 24 листопада 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
5 Книга реєстрації відвідувачів засідань Ізюмської повітової земельно-ліквідаційної комісії 16 листопада 1918 р.
6 Книга про видачу асигнувань Ізюмської повітової земельно-ліквідаційної комісії 1 жовтня 1918 р.
7 Реєстр про рух асигнувань Ізюмської повітової земельно-ліквідаційної комісії 23 жовтня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
8 Книга авансів Ізюмської повітової земельно-ліквідаційної комісії 28 вересня 1918 р.
9 Документи про виділення коштів співробітникам Ізюмської повітової земельно-ліквідаційної комісії (відомості, асигновки та талони до них, листування з Харківською губернською земельно-ліквідаційною комісією та Ізюмською міською управою) 23 жовтня 1918 р. - 28 грудня 1918 р.
10 Документи про виділення коштів для співробітників ліквідованих земельних комітетів (обіжники Міністерства земельних справ та Харківського губернського старости, листування з Харківською губернською земельно-ліквідаційною комісією та Ізюмським повітовим старостою, заяви, довідки) 7 вересня 1918 р. - 7 грудня 1918 р.
11 Витяг з журналу Ради Міністрів УД про платню урядовців місцевих установ, асигновка та талон до неї 13 серпня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
12 Фінансові документи Ізюмської повітової земельно-ліквідаційної комісії (довідки, довіреності, посвідчення, відомості, повідомлення, листування з установами) 17 серпня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
13 Старий опис № 1 за 1918 р.
14 Старий опис № 1сч за 1918 р.