Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 4-5

Перейти до вмісту