Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 37-39

Перейти до вмісту