Графічне зображення князя Володимира Великого. 1938 р.

Графічне зображення князя Володимира Великого. 1938 р.

ЦДАВО України. Ф. 3571.Оп. 1. Спр. 99. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту