ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2717. Арк. 8.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2717. Арк. 8.

Відомості про збитки, завдані нацистськими військами Черкаському філіалу Київського обласного архіву. 12 травня 1944 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту