ЦДАВО України. Ф. 2. Оп.7. Спр. 44. Арк. 119

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп.7. Спр. 44. Арк. 119

Постанова Ради Народних Комісарів Української РСР № 1075 «Про асигнування коштів на організацію 125-річного ювілею з дня народження Т. Г. Шевченка». 7 серпня 1938 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту