ЦДАВО України. Ф. 3192. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 26.П

ЦДАВО України. Ф. 3192. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 26.П

Титульний аркуш брошури присвяченій Тарасу Шевченку «Безсмертному Генієви Тарасови Шевченкови». 20 березня 1920 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту