ЦДАВО України. Ф. 4433. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 1

ЦДАВО України. Ф. 4433. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 1

Один з протоколів засідання Комітету з улаштування Шевченківських свят. 23 лютого 1922 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту