ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2740. Арк. 1 зв

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2740. Арк. 1 зв

Загальні відомості про збитки, завдані нацистськими військами відомчим архівам Чернівецької області. 31 травня 1945 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту