ЦДАВО України. Ф. 3915. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 2

ЦДАВО України. Ф. 3915. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 2

Примірник договору між Допомоговим комітетом при Українській реформованій реальній гімназії в Ржевницях (ЧСР) та О. Лятуринською щодо виготовлення для гімназії погруддя Т. Шевченка, надісланий мисткині та супровідний лист. 27 лютого 1931 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту