ЦДАВО України. Ф. 4405. Оп.1. Спр. 65. Арк.74 зв.

ЦДАВО України. Ф. 4405. Оп.1. Спр. 65. Арк.74 зв.

Тарас Шевченко. Листівка із справи «Листування «Союзу визволення України (СВУ)» з професором Іваном Крипякевичем про організацію «Бюро культурної помочі для українського населення окупованих земель». 1915 – 1916 рр.
ЦДАВО України. Ф. 4405. Оп.1. Спр. 65. Арк.74 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту