ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 190. Арк. 45 зв

 ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 190. Арк. 45 зв

Витяг з проєкту Конституції України, внесений Комісією Верховної Ради України по розробці нової Конституції України в редакції від 27 травня 1993 року. 23 травня 1993 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту