ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2130. Арк. 8

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2130. Арк. 8

Вказівка заступника народного комісару внутрішніх справ Української РСР, полковника Т. Строкача для начальників управлінь Народного комісару внутрішніх справ Української РСР «Про порядок сповіщань про мобілізацію». 9 червня 1941 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту