ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 218. Арк. 2 зв.

 ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 218. Арк. 2 зв.

Лист Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по опрацюванню проєкту Конституції України Верховній Раді України та витяг з Порівняльної таблиці до проєкту Конституції України, схваленого Конституційною комісією України 11 березня 1996 року.

Leave a Comment

Перейти до вмісту