ЦДАВО України. Ф. 2. Оп.7. Спр. 63. Арк. 124

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп.7. Спр. 63. Арк. 124

Постанова Ради Народних Комісарів Української РСР № 1602 «Про будівництво пам’ятника Т. Г. Шевченко в м. Києві». 21 листопада 1938 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту