ЦДАВО України. Ф. 3634. Оп. 1. Спр. 3а. Арк. 28

ЦДАВО України. Ф. 3634. Оп. 1. Спр. 3а. Арк. 28

Зі статті П. Богацького «До історії видань «Кобзаря» Т. Г. Шевченка».

Leave a Comment

Перейти до вмісту