ЦДАВО України. Ф. 4100. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 15.

ЦДАВО України. Ф. 4100. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 15.

Резолюція загального віча українців Катеринодара про визнання та підтримку Української Центральної Ради. 16 липня 1917 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту