ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 5.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 5.

Резолюція загальних зборів Товариства «Українська громада» в м. Дмитрівську Таганрозької округи Області Війська Донського про приєднання до Української Народної Республіки. 17 листопада 1917 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту