ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 27 зв.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 27 зв.

Проєкт статуту Всеукраїнського комітету зі збудування пам’ятника Тарасу Шевченку. [1918 р.].

Leave a Comment

Перейти до вмісту