ЦДАВО України. Ф. 3562. Оп. 1. Спр. 54. Арк.23

ЦДАВО України. Ф. 3562. Оп. 1. Спр. 54. Арк.23

З передруку протоколу засідання Найвищого суду УСРР 03 квітня 1930 р. у справі «Спілки визволення України».

Leave a Comment

Перейти до вмісту