ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1046. Арк. 53 зв.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1046. Арк. 53 зв.

Запрошення Української вільної академії наук в США на наукове засідання Інституту Шевченкознавства на тему «Шевченкова поетика». 19 червня 1964 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту