ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 15.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 15.

Виписка з книги ухвал сільських зборів селян слободи Плосської Курської губернії Корочанського повіту Олексіївської волості про приєднання до України. 21 листопада 1917 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту