ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2717. Арк. 7 зв

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2717. Арк. 7 зв

Акти збитків, нанесені нацистськими окупантами Черкаському філіалу Київського обласного архіву та районним архівам Київської області. 25 травня - 1944 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту