ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 217. Арк. 5

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 217. Арк. 5

Проєкт Конституції України, опрацьований Робочою підкомісією Конституційної комісії на основі тексту, підготовленого Робочою групою і схваленого Конституційною комісією Верховної Ради України 23 листопада 1995 року. 23 листопада 1995 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту