ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2132. Арк. 5.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2132. Арк. 5.

Лист директора Центрального державного архіву революції Розіна до начальника архівного відділу Народного комісаріату внутрішніх справ Української РСР, лейтенанта державної безпеки М. Шклярову про стан роботи Центрального державного архіву революції у зв’язку з військовим станом. 27 червня 1941 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту