ЦДАВО України. Ф.166. Оп. 15, Спр. 1899. Арк. 135

ЦДАВО України. Ф.166. Оп. 15, Спр. 1899. Арк. 135

Протокол ХХХІІІ-го засідання Виконавчого комітету Міжнародного бюро освіти (засноване у 1925 році в м. Женеві як приватна організація у складі ЮНЕСКО), листування Директора Міжнародного бюро освіти Жана Піаже з Міністерством освіти Української РСР та матеріали ХХХІІІ-го засідання Виконавчого комітету Міжнародного бюро освіти (французькою та українською мовами). 28 лютого 1956 р.
ЦДАВО України. Ф.166. Оп. 15, Спр. 1899. Арк. 135

Leave a Comment

Перейти до вмісту