ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 108. Арк. 2зв

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 108. Арк. 2зв

Витяг з проєкту Концепції нової Конституції України станом на травень 1991 року, підготовлений Конституційною Комісією Верховної Ради Української РСР. 30 травня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 108. Арк. 2зв

Leave a Comment

Перейти до вмісту