ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 98. Арк. 21

 ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 98. Арк. 21

Витяг з стенограми засідання Комісії Верховної Ради Української РСР по розробці нової Конституції Української РСР. 4 грудня 1990 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 98. Арк.21

Leave a Comment

Перейти до вмісту