ЦДАВО України. Ф. 3562. Оп. 1. Спр. 54. Арк.38

ЦДАВО України. Ф. 3562. Оп. 1. Спр. 54. Арк.38

З передруку протоколу виступу Державного прокурора Ахматова на засіданні Найвищого суду УСРР 10 квітня 1930 р. у справі «Спілки визволення України».

Leave a Comment

Перейти до вмісту