Запис про хрещення М. Міхновського у метричній книзі церкви Всіх Святих с. Турівка Прилуцького повіту Полтавської губернії. 20 березня 1873 р.

Запис про хрещення М. Міхновського у метричній книзі церкви Всіх Святих с. Турівка Прилуцького повіту Полтавської губернії. 20 березня 1873 р.

ЦДІАК України. Ф. 224. Оп. 3. Спр. 879. Арк. 292 зв.-293

Leave a Comment

Перейти до вмісту