Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки № 404-ХІІ «Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР», підписаний Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком, у зв’язку з прийняттям Декларації про державний суверенітет України. 24 жовтня 1990 р.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки № 404-ХІІ «Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР», підписаний Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком, у зв'язку з прийняттям Декларації про державний суверенітет України. 24 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4497. Арк. 57

Leave a Comment

Перейти до вмісту