Постанова Верховної Ради Української РСР № 438-ХІІ «Про проекти Концепції та Програми переходу Української РСР до ринкової економіки», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 1 листопада 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 438-ХІІ «Про проекти Концепції та Програми переходу Української РСР до ринкової економіки», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 1 листопада 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4497. Арк. 75

Leave a Comment

Перейти до вмісту