Постанова Верховної Ради Української РСР № 97-ХІІ «Про Комісію Верховної Ради Української РСР по міжреспубліканських зв’язках та розробці нового Союзного договору», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 1 серпня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 97-ХІІ «Про Комісію Верховної Ради Української РСР по міжреспубліканських зв'язках та розробці нового Союзного договору», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 1 серпня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4549. Арк. 20

Leave a Comment

Перейти до вмісту