Постанова Верховної Ради Української РСР № 397 Х-ІІ «Про звернення віруючих Української автокефальної православної церкви» щодо вирішення питання про передачу Патріаршому центру Української автокефальної православної церкви Андріївської церкви, Митрополичих палат Собору Святої Софії, Трапезної церкви колишнього Михайлівського монастиря у м. Києві, підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 17 жовтня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 397 Х-ІІ «Про звернення віруючих Української автокефальної православної церкви» щодо вирішення питання про передачу Патріаршому центру Української автокефальної православної церкви Андріївської церкви, Митрополичих палат Собору Святої Софії, Трапезної церкви колишнього Михайлівського монастиря у м. Києві, підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 17 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4570. Арк. 32

Leave a Comment

Перейти до вмісту