Закон України № 1932-ХІІ «Про оборону України», підписаний Президентом України Леонідом Кравчуком. 6 грудня 1991 р.

Закон України № 1932-ХІІ «Про оборону України», підписаний Президентом України Леонідом Кравчуком. 6 грудня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4636. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту