Постанова Президії Верховної Ради Української РСР «Про державну символіку Української РСР». 3 серпня 1990 р.

Постанова Президії Верховної Ради Української РСР «Про державну символіку Української РСР». 3 серпня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту