Статут про організацію Департаменту державної варти; штати Державної варти Міністерства внутрішніх справ Української Держави. 15 серпня 1918 р.

Статут про організацію Департаменту державної варти; штати Державної варти Міністерства внутрішніх справ Української Держави. 15 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 288. Арк. 106

Leave a Comment

Перейти до вмісту