Законопроект Міністерства народної освіти УНР про заходи щодо організації Українського Національного архіву в м. Києві. 8 лютого 1919 р.

Законопроект Міністерства народної освіти УНР про заходи щодо організації Українського Національного архіву в м. Києві. 8 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 132. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту