Про ухвалення Закону УЦР про національно-персональну автономію. Витяг з протоколу засідання УЦР. 9 січня 1918 р.

Про ухвалення Закону УЦР про національно-персональну автономію. Витяг з протоколу засідання УЦР. 9 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту