Лист Голови наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка у м. Львові Кирила Студинського до Народного комісара освіти Української РСР про грошовий переказ для Ольги Кобилянської. 18 червня 1928 р.

Лист Голови наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка у м. Львові Кирила Студинського до Народного комісара освіти Української РСР про грошовий переказ для Ольги Кобилянської. 18 червня 1928 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 8. Спр. 57. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту