Протокол № 2, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 27

Протокол № 2, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 27

ПРОТОКОЛ ІІ.
Засідання представників від Українського уряду з представниками від Білоруського уряду в справі усталення державних границь, дня 20 квітня 1918 р.
Присутні:
від Українського уряду: А. В. Ліхнякевич, голова комісії.
М. О. Свідерський
Т. В. Петрівський
від Білоруського уряду: О. І. Цвікевич, голова делегації
С. О. Рак-Михайловський, член.
Головує п. О. І. Цвікевич.
Голова відкриває засідання о год. І дня. Сторони переглянули і затвердили протокол засідання з дня 19-го квітня 1918 року. На порядку дневнім питання про кінцеві точки державної межі на сході і заході.
ПОЗАЧЕРГОВА ВІДПОВІДЬ ГОЛОВИ укр. п. ЛІХНЯКЕВИЧА на заяву голови біл. дел., внесену на вчорайшім засіданні в справі радіо: п. ЛІХНЯКЕВИЧ каже, що він звернувся до представника Міністерства Закордонних Справ і просив радіо вислати. Представник Міністерства відповів, що закінчується передача радіо-станції до Міністерства Пошти і Телеграфу. Тому не знати чи радіо буде можна сьогодні вислати. Точна відповідь в тій справі буде подана завтра.
Сторони приступили до обговорення кінцевої точки на сході. П. ЛІХНЯКЕВИЧ подає яко вихідну точку на сході м. Мглин і питає Білоруську делегацію, яку вихідну точку на сході вони визначають. П. РАК-МИХАЙЛОВСЬКИЙ відповідає, що такою точкою є сутоки річки Судость з Десною коло м. Гремяч, тому що лівобережні Десенці із давна лічать Праводесенців із-за їх мови «Литвинами», а се є ніщо інше, як Білорусини за їх «дзенканнє». Від тих суток межа на захід може йти чи то на полудневий захід чи то на захід. Район Мглина, який після наукових даних є чисто білоруський, ніяк не можна для білоруської делегації лічить за вихідну точку.

Leave a Comment

Перейти до вмісту