Обіжник Державного контролю до всіх контрольних установ про створення Інформаційного бюра. 04 січня 1919 р.

Обіжник Державного контролю до всіх контрольних установ про створення Інформаційного бюра. 04 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту