Наказ Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 17 «Про дозвіл роботи за сумісництвом у науково-дослідних інститутах та вузах Міністерства охорони здоров’я Української РСР» (завкафедрою хірургії санітарно-гігієнічного факультету Київського медінституту професору М. Амосову дозволено працювати на 0,5 ставки на посаді заввідділом торакальної хірургії в Українському науково-дослідному інституті туберкульозу ім. академіка Ф. Г. Яновського. 10 січня 1955 р.

Наказ Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 17 «Про дозвіл роботи за сумісництвом у науково-дослідних інститутах та вузах Міністерства охорони здоров’я Української РСР» (завкафедрою хірургії санітарно-гігієнічного факультету Київського медінституту професору М. Амосову дозволено працювати на 0,5 ставки на посаді заввідділом торакальної хірургії в Українському науково-дослідному інституті туберкульозу ім. академіка Ф. Г. Яновського. 10 січня 1955 р.

ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 15. Спр. 3200. Арк. 39

Leave a Comment

Перейти до вмісту