233

233

Лист Державного контролера до Державного секретаря стосовно проєкту тимчасового Статуту про організацію Державного контролю.
20 червня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 104

Leave a Comment

Перейти до вмісту