Дипломатичний паспорт консула Української Держави в Швейцарії Євгена Соковича. 31 жовтня 1918 р.

Дипломатичний паспорт консула Української Держави в Швейцарії Євгена Соковича. 31 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 56

Leave a Comment

Перейти до вмісту