Документи щодо представлення до нагородження М. Амосова Почесною відзнакою Президента України (нагородний лист, лист Академії медичних наук України, Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії). 5 листопада 1993 р.

Документи щодо представлення до нагородження М. Амосова Почесною відзнакою Президента України (нагородний лист, лист Академії медичних наук України, Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії). 5 листопада 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 311. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту